Wilt U het land voor verzending wijzigen?

Als u doorgaat zullen de prijzen opnieuw berekend worden en producten die niet beschikbaar zijn in het geselecteerde land worden verwijderd uit uw winkelwagentje.

Do you want to change the shipping country?

If you continue, products will be removed from the shopping cart.

Change/Edit Address
Use Original Address:
Use Suggested Address:

NOTITIE BETREFFENDE GEGEVENSBESCHERMING

HTM Sport GmbH (hierna “HTM” genoemd), Tyroliaplatz 1, A2320 Schwechat, is de eigenaar van alle websites, van de HEAD groep. Deze website, inclusief de subdomeinen, gegevensbestanden en webwinkels (“Website”) die beheerd wordt door HTM of de dochtermaatschappijen (zie voor meer informatie de imprint van deze Website). 

Toegang tot de Website wordt verleend in de relevante vorm van beschikbaarheid (“als zodanig, waar en zoals beschikbaar”) en zonder enige waarborg of garantie tenzij dit wettelijk is vereist. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen van het gebruik van de Website.  

Onze notitie betreffende gegevensbescherming en onze Algemene voorwaarden leggen uit hoe wij persoonlijke gegevens in verband met deze Website verzamelen, gebruiken, overdragen en beschermen.

Verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens

Over het algemeen verzamelen, gebruiken en dragen wij persoonlijke gegevens over na goedkeuring van u en/of voor zover dit wettelijk is toegestaan of vereist.  

Als u goederen koopt op onze Website, verzamelen, bewaren en verwerken wij persoonlijke gegevens zoals uw naam, facturatie- en leveringsadres, e-mailadres, credit- of debetkaartinformatie en informatie over de goederen die u hebt gekocht; wij doen dit om de verwerking van het verkoopcontract (alsmede mogelijke post-contractuele verplichtingen) te initiëren, af te sluiten of af te ronden en/of voor productiedoeleinden in geval van Head op maat bestellingen. Voor de levering van gekochte goederen kunnen wij uw naam en leveringsadres bekend maken aan de transporteur of koerierdienst. Wij kunnen uw naam en betalings- en transactie-informatie eveneens bekend maken aan krediet- of financiële instanties ten behoeve van verwerking van de betaling. 

Als u een account aanmaakt op onze Website verzamelen wij naast uw gebruikersnaam en uw wachtwoord ook de bovengenoemde persoonlijke gegevens om uw online account te beheren. 

Wij gebruiken de gegevens die u hebt verstrekt voor het verwerken van uw bestelling. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief wordt uw e-mailadres gebruikt voor promotiedoeleinden totdat u zich afmeldt door ons hiervan op elk gewenst moment op de hoogte te stellen.  

Wij verzamelen ook persoonlijke gegevens (zoals naam en contactinformatie) als u deelneemt aan een wedstrijd of reclamepromoties ten behoeve van het beheer van dergelijke reclamepromoties en om contact op te nemen met en voor bekendmaking van de winnaars.

Indien nodig gebruiken wij uw persoonlijke gegevens ook: 

  • om onze producten en diensten te verbeteren;

  • voor interne statistische of operationele doeleinden voor het meten van en inzicht krijgen in demografische tendensen, gebruiker- en gebruikerbelangstelling-, koop- en andere trends in verband met onze gebruikers;

  • om uw verzoeken en vragen zo goed mogelijk te beantwoorden;

  • om met u te communiceren via e-mail indien dergelijke communicatie verband houdt met goederen die u hebt gekocht op onze Website, met de status van uw account of de wijzigingen in de toepasselijke Algemene voorwaarden;

  • om u informatie te verstrekken over producten, diensten, evenementen en reclamepromoties waarin u wellicht geïnteresseerd bent, tenzij u uitdrukkelijk hebt verklaard dat u dergelijke communicatie niet van ons wenst te ontvangen;

  • ten behoeve van onderzoek, preventie, bescherming en andere maatregelen in verband met schendingen van deze Algemene voorwaarden, illegaal handelen, vermoedelijke fraude of situaties waarin waarschijnlijk sprake is van schending van statutaire rechten of rechten van anderen; en

  • voor alle andere doeleinden die door u zijn goedgekeurd en/of voor zover dit wettelijk is toegestaan of vereist. 

Wij kunnen persoonlijke gegevens overdragen aan externe plaatsvervangende agenten of dienstverleners (dit omvat dochterondernemingen van HTM die in deze hoedanigheid optreden) die namens ons diensten verlenen, zoals telecommunicatiedienstverleners, callcentra, facturatiedienstverleners, marketingbedrijven, IT-dienstverleners en/of data hosting of gegevensverwerkende dienstverleners of dienstverleners van soortgelijke diensten en/of dienstverleners die op enige andere manier persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, overdragen en verwerken voor de doeleinden die hierin zijn beschreven. Het is mogelijk dat sommige dienstverleners onderworpen zijn aan een andere jurisdictie. Als uw persoonlijke gegevens worden overgedragen buiten uw land, zijn deze onderworpen aan de toepasselijke wetgeving in dat land die in sommige gevallen buitenlandse beveiligings- of uitvoerende instanties toe kan staan toegang te verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens. 

Persoonlijke gegevens kunnen ook gebruikt en openbaar gemaakt worden aan partijen die betrokken zijn bij evaluatiedoeleinden en/of de uitvoering van de geplande transactie of aan partijen die deelnemen aan de geplande of feitelijke financiering, zekerheid, verzekering, verkoop, toewijzing of enig ander type handeling betreffende het beschikken over een deel of het hele bedrijf en/of onze bedrijfsmiddelen. Onze wettelijke opvolgers of aangewezen personen kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken en overdragen ten behoeve van de hierin omschreven doeleinden. Op onze Website kunnen we eveneens sociale netwerkplugins gebruiken (bijv. Facebook, Google, Twitter).

Verzamelen van passieve gegevens

Als u deze Website bezoekt, verzamelen wij automatisch gegevens zoals het IP-adres van uw computer, de datum en tijd van toegang tot de Website, het browsertype, het besturingssysteem van uw computer en de pagina's die u hebt bezocht. Wij gebruiken deze informatie om te bepalen hoe gebruikers op deze Website surfen evenals voor algemene analysedoeleinden. Deze informatie wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij verbinden de informatie niet met de bovengenoemde persoonlijke gegevens.

Cookies en trackingtechnologieën

Net als veel andere bedrijven gebruiken wij ook “cookies” op onze Website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen als u bepaalde websites bezoekt. Cookies kunnen het gebruik van Websites vergemakkelijken door uw instellingen op te slaan terwijl u een bepaalde website bezoekt. Wij gebruiken cookies om de inhoud van uw virtuele winkelwagentje op te slaan voor uw volgende bezoek aan onze Website. Wij gebruiken ook cookies om activiteiten op onze website te meten en te bepalen om na te gaan aan welke delen en functies van de Website gebruikers de voorkeur geven. 

De meeste browsers geven informatie over de manier waarop u de acceptatie van nieuwe cookies kunt weigeren, hoe u geïnformeerd kunt worden over nieuwe cookies en hoe u alle bestaande cookies kunt deactiveren. Zonder cookies is het echter waarschijnlijk dat u niet alle functies op onze Website kunt gebruiken. Bijvoorbeeld: Als u cookies deactiveert of weigert, kunt u geen bestelling plaatsen op de Website. 

Wij gebruiken uitsluitend cookies om de diensten die u vereist te leveren, om uw instellingen op te slaan en onze Website te verbeteren en bij te werken. Hieronder vindt u een lijst van bepaalde cookies die wij gebruiken inclusief de reden voor hun gebruik.

COOKIE-naam

COOKIE-beschrijving

CART

Toevoeging aan uw winkelwagentje

CATEGORY_INFO

Slaat informatie op over categorieën op de website waarmee pagina's sneller opgeladen kunnen worden

COMPARE

Producten die u hebt opgeslagen in uw productvergelijkingslijst

CURRENCY

Uw voorkeursvaluta

CUSTOMER

Een versleutelde versie van uw klant-ID in de shop

CUSTOMER_AUTH

Geeft aan of u op de shop bent ingelogd

CUSTOMER_INFO

Een versleutelde versie van de klantengroep waartoe u behoort

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Slaat het klanten segment-ID op

EXTERNAL_NO_CACHE

Geeft aan of caching al dan niet is toegestaan

FRONTEND

Uw sessie-ID op de server

GEOIP

Code voor het huidige land van levering

GUEST-VIEW

Maakt het gasten mogelijk hun bestelling te bewerken

LAST_CATEGORY

De laatste categorie die u hebt bekeken

LAST_PRODUCT

Het laatste product dat u hebt bekeken

NEWMESSAGE

Geeft aan of u een nieuw bericht hebt ontvangen

NO_CACHE

Geeft aan of caching is toegestaan

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Een link naar informatie over uw winkelwagentje en bekeken producten als u verzoeken naar de site hebt gestuurd

POLL

De ID voor enquêtes waaraan u hebt deelgenomen

POLLN

Informatie over uw deelname aan peilingen

RECENTLYCOMPARED

Producten die u recentelijk hebt vergeleken

STF

Informatie over producten die u via e-mail naar vrienden stuurt

STORE

Het winkeloverzicht of de taal die u hebt gekozen

UNIT

Het gekozen meeteenheidsysteem

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Geeft aan of een klant cookies heeft geaccepteerd

VIEWED_PRODUCT_IDS

Producten die u recentelijk hebt bekeken

WISHLIST

Een versleutelde lijst van producten die u aan uw wensenlijst hebt toegevoegd

WISHLIST_CNT

Het aantal producten op uw wensenlijst

User_token, Browser_id, JSESSIONID: Deze cookies zijn nodig als u een bestelling wilt plaatsen. We gebruiken ze om u in staat te stellen producten in uw winkelwagentje te plaatsen, om uw bezoeken op deze Website en de inhoud van uw winkelwagentje te bewaren en om u efficiënt op de site te laten navigeren. Als wij deze cookies niet zouden gebruiken, zou u geen bestelling op onze Website kunnen plaatsen.

De meeste browsers geven informatie over de manier waarop u de acceptatie van nieuwe cookies kunt weigeren, hoe u geïnformeerd kunt worden over de ontvangst van nieuwe cookies en hoe u alle bestaande cookies kunt deactiveren. Raadpleeg voor meer informatie over instellingen betreffende cookies via uw browser: http://www.allaboutcookies.org/.

Als u vragen of opmerkingen over dit onderwerp hebt, neem dan contact met ons op zoals vermeld is onder “Access, correction and contacting us” (Toegang, correctie en contact met ons opnemen) hieronder.

Veiligheid en bewaren van persoonlijke gegevens

Wij nemen passende fysieke, organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen voor het beschermen van uw persoonlijke gegeven tegen verlies of diefstal, evenals tegen onbevoegde toegang, overdracht, reproductie, gebruik of wijziging. Bevoegde werknemers, plaatsvervangende agenten en bevoegde vertegenwoordigers van HTM en de dochtermaatschappijen hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens als dat noodzakelijk is om toegang te hebben tot uw persoonlijke gegevens om hun operationele taken uit te voeren.

Persoonlijke gegevens die wij verzamelen op onze Website worden bewaard tot het doeleinde waarvoor deze gegevens vereist zijn, is bereikt, tenzij andere bedrijfs- of statutaire bepalingen betreffende bewaring van toepassing zijn die een langere bewaartermijn vereisen. 

 Toegang, correctie en contact met ons opnemen

U hebt het recht op informatie over de opgeslagen gegevens alsmede het recht om de gegevens die over u zijn opgeslagen te verwijderen en corrigeren. Als u informatie wilt met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u een verzoek sturen naar een van de volgende adressen: HTM Sport GmbH, ter attentie van “Legal Department”, Tyroliaplatz 1, A-2320 Schwechat of privacy@head.com. Om te zorgen dat persoonsgegevens niet gedeeld worden met onbevoegde derde partijen, voeg dan bij uw verzoek informatie toe waarmee wij u duidelijk kunnen identificeren als een persoon.

Google Analytics

Meer informatie over de algemene gebruiksvoorwaarden en gegevensprivacy is te vinden op http://www.google.com/analytics/terms/gb.html of op https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Wij wijzen u erop dat op deze Website de Google Analytics code aangevuld wordt door “anonymizeIp” om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-masking).

Deze Website gebruikt Universal Analytics (en Google Remarketing), (een) webanalysedienst(en) die worden aangeboden door Google Inc. (“Google”). Universal Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, wat kleine tekstbestanden zijn die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Informatie over het gebruik van de website die verkregen wordt via cookies (inclusief uw IP-adres) wordt meestal overgedragen aan een in de VS gebaseerde server en wordt daar bewaard.

Als IP-adresanonimisering is geactiveerd (zoals op deze Website het geval is), wordt het laatste octet van uw IP-adres afgebroken/geanonimiseerd door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere landen van de Europese Economische Ruimte vóór overdracht naar de VS. Alleen in uitzonderlijke gevallen draagt Google volledige IP-adressen over naar de Verenigde Staten om ze vervolgens daar af te korten. Namens de operator van de website gebruikt Google deze informatie om te evalueren hoe u deze website gebruikt, om websiteactiviteitenrapporten op te stellen en om extra diensten te bieden aan de websiteoperator die gerelateerd zijn aan website- en internetgebruik.

Uw IP-adres, dat wordt overgedragen door Universal Analytics, wordt niet geassocieerd met andere gegevens die verkregen worden door Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen in uw browser aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet alle functies van de website kunt gebruiken. Daarnaast kunt u ook het opslaan van alle gegevens die door cookies gecreëerd zijn en verband houden met het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals het verwerken van deze gegevens door Google, blokkeren. Om dit te doen, download en installeer dan de browserplugin die wordt aangeboden op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

U kunt het gebruik van Google Analytics weigeren door te klikken op de volgende link. Er wordt een opt-outcookie op de computer geplaatst die voortaan het verzamelen van gegevens voorkomt als u deze Website bezoekt: <a href=”javascript:gaOptout()”>Disable Google Analytics</a>

Wij kunnen Google Analytics voorts gebruiken voor de beoordeling van gegevens die via Google AdWords en de Double-Click-Cookie zijn verkregen voor statistische doeleinden. Om dit te verhinderen, installeer dan de advertising opt-out plug-in die wordt aangeboden op de volgende link: http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en. Raadpleeg voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming http://www.google.com/analytics/terms/gb.html of https://www.google.de/intl/en-GB/policies/. Wij wijzen u erop dat op deze Website de Google Analytics code aangevuld wordt door “anonymizeIp” om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-masking).

(Source: www.datenschutzbeauftragter-info.de)


Google Remarketing

Deze Website gebruikt cookies voor het opnieuw aanspreken van bezoekers op een later tijdstip in Google advertentienetwerken via re-marketingcampagnes waaronder online advertenties. Externe dienstverleners zoals Google gebruiken cookies op basis van een bezoek van de relevante website voor het publiceren van re-marketingadvertenties. Als gebruiker kunt u het gebruik van cookies door Google deactiveren door naar de Google de-activering website te gaan op http://www.google.com/ads/preferences.


Kennisgeving betreffende gegevensbescherming voor het gebruik van Facebook plugins (vind-ik-leuk-knop)

Wij hebben plugins op onze Website geïntegreerd die aangeboden worden door het sociale netwerk Facebook, 1601 South California, Palo Alto, Californië, 94304, VS. Dergelijke Facebook plugins zijn te herkennen aan het Facebook logo of de “vind-ik-leukknop” op onze Website. Raadpleeg voor een overzicht van alle Facebook plugins http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Als u onze Website bezoekt, maakt deze plugin een directe link tussen uw browser en de Facebook server. Op deze manier wordt Facebook geïnformeerd dat u onze Website bezoekt met uw IP-adres. Als u op de Facebook “vind-ik-leukknop” drukt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook account, kunt u de inhoud van onze site aan uw Facebook profiel linken. Hiermee kan Facebook het bezoek aan onze Website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij benadrukken dat wij als operator van de Website geen informatie ontvangen over de inhoud van overgedragen gegevens of het gebruik daarvan door Facebook. Raadpleeg voor meer informatie de Facebook-kennisgeving betreffende gegevensbescherming op http://de-de.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze websites koppelt aan uw Facebook-account, log dan uit van uw Facebook-account.


Kennisgeving betreffende gegevensbescherming voor het gebruik van Google +1

Opslaan en overdragen van informatie: Door op de Google +1 knop te klikken kunt u de informatie wereldwijd verspreiden. Via de Google +1 knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat de informatie op waarop u hebt geklikt op +1 voor bepaalde inhoud, evenals informatie op de website die u bezocht toen u op +1 klikte. Uw +1 kan samen met uw profielnaam en uw foto getoond worden op Google diensten, zoals zoekresultaten of op uw Google profiel of op andere websites en online advertenties. Google verzamelt informatie over uw +1-activiteiten om diensten aan u en anderen te verbeteren. Om de Google +1 knop te gebruiken, moet u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google profiel hebben dat minstens de gekozen profielnaam bevat. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam andere namen vervangen die u gebruikt voor het delen van inhoud op uw Google-account. Uw Google profielidentiteit kan aan gebruikers worden getoond die uw e-mailadres kennen of die over identificerende informatie over u beschikken.

Gebruik van verzamelde informatie: naast het hierboven genoemde gebruik, wordt informatie die door u wordt verstrekt, gebruikt volgens toepasselijke Google regels betreffende gegevensbescherming. Google kan samenvattingen van statistieken over +1 gebruikersactiviteiten publiceren of delen met derden en partners, zoals uitgevers, reclamemakers of geassocieerde websites.

Kennisgeving betreffende Twitter gegevensbescherming

Onze websites hebben ingebedde Twitter-functies. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Door Twitter en de “retweet”-functie te gebruiken worden websites die door u worden gebruikt gelinkt aan uw Twitter-account en aan anderen getoond. In dit geval worden ook gegevens overgedragen aan Twitter.

Wij benadrukken dat wij geen informatie ontvangen over de inhoud van overgedragen gegevens of het gebruik daarvan door Twitter. Raadpleeg voor meer informatie de Twitter-kennisgeving betreffende gegevensbescherming op http://twitter.com/privacy.

U kunt uw Twitter privacy-instellingen veranderen in uw accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings.

Datum: november 2015

Downloaden / Printen

Back to top